Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door STRIKE WARDROBE. Op deze website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar STRIKE WARDROBE. STRIKE WARDROBE biedt deze website inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn voor jou als gebruiker, op voorwaarde dat je alle voorwaarden, richtlijnen en mededelingen die hier worden vermeld accepteert.

Wanneer u onze website bezoekt en / of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze gebruiksvoorwaarden worden gezien als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u op elk moment de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om delen van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website nadat de wijzigingen zijn gepost, wordt beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform dat we kunnen gebruiken om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE OPSLAGVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om dit toe te staan een van uw minderjarige familieleden om deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, en u mag tijdens het gebruik van de service geen enkele wet overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten) in uw rechtsgebied.
U mag geen wormen, virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Elke schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (zonder creditcardinformatie) onversleuteld kan worden verzonden en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, om te verkopen, door te verkopen of te gebruiken.
De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website onjuist, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. U vertrouwt op eigen risico op het materiaal op deze website.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de service (of onderdelen of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of het stopzetten van de dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk een beperkte hoeveelheid en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op uw computermonitor correct is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten dat we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen door ons naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor producten of diensten op deze website is ongeldig indien verboden.
We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van een product, service, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of ontvangen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen van of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen met hetzelfde factuur- en / of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen van dealers, wederverkopers of dealers te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Het gebruik van optionele tools die op de website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden verstrekt door de relevante externe leveranciers.
In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en services die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en aanvaarden geen garantie of aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan derden.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u bepaalde inzendingen (bijv. Wedstrijdinzendingen) op ons verzoek of zonder een verzoek van ons verstuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk " Opmerkingen ") gaat u ermee akkoord dat we opmerkingen die u ons toestuurt op elk moment en zonder beperking op een medium kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en blijven niet verplicht (1) om commentaren vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die het intellectuele eigendom is van een partij. of deze gebruiksvoorwaarden schenden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet uitgeven voor uzelf of ons of een derde partij op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan onze voorschriften inzake gegevensbescherming. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe zal er informatie op onze website of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder kennisgeving onnauwkeurig is (ook nadat je je bestelling hebt geplaatst).​
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op gerelateerde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Er mag geen gespecificeerde update- of updatedatum, toegepast in de Service of op een gerelateerde website, worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden die in de gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen uitnodigen om deel te nemen aan of deel te nemen aan illegale activiteiten; (c) enige internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regel, statuut of lokale verordening schenden; (d) inbreuk maken op of in strijd zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleinering, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die worden of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) Spam, Phishing, Pharm, Pretense, Spider, Creep of Scratch; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet in gevaar te brengen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - DISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik te maken van de service, correct of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld), zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of expliciet van enige aard geïmpliceerd, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
STRIKE WARDROBE, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins uw gebruik van een van de Diensten of producten die zijn verkregen via de service of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van uw gebruik van de Service of enige inhoud (of producten) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de Service, zelfs als deze op de hoogte is van de mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in die staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximum dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - SCHADEVERKLARING
U stemt ermee in om STRIKE WARDROBE en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden van alle claims of eisen, inclusief redelijke advocaat vergoedingen die door derden in rekening worden gebracht als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten daarin of uw schending van enige wet of rechten van derden.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal die bepaling nog steeds afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de wet, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende voorwaarden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden bestaan na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u, naar eigen goeddunken, een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, of als we vermoeden dat u deze niet hebt nageleefd, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Als wij een recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en suggesties, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).
Onduidelijkheden bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de redactie worden geïnterpreteerd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u diensten aanbieden, zijn onderworpen aan de wetten van Duitsland en zullen in overeenstemming daarmee worden geïnterpreteerd.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
Op deze pagina kunt u op elk moment de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service nadat wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gepost, wordt beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Stuur vragen over de gebruiksvoorwaarden naar strikewardrobe@gmail.com.